2024. 07. 24. szerda - Kincso, Vladimír
Keresés
FRISS

Viszontszeretetünk hiteles bizonyítéka

Urunk, Jézus Krisztus tanítása nem külsődleges törvények betartásáról szól, hanem az Ő isteni életéről, ami a keresztség szentsége által, önmagában, az egyetlen szőlőtőben beoltódva mindnyájunkban ott van. A keresztény lét nem vallási parancsok megtartására épül, hanem Urunk, Jézus Krisztus egyetlen parancsára, a szeretetre. Erre kaptunk képességet, hiszen a megkeresztelkedés nem puszta szertartás, de – elnyerve a Szentlelket, Aki maga Isten szeretete – részesedés az Ő életéből. Ez az Egyház és minden keresztény közösség alaptétele.

Ezek alapján nem vallási teljesítményekről, hanem gyümölcsökről beszélhetünk. Keresztény mivoltunk, Krisztushoz való tartozásunk nem egy norma teljesítésének a következménye, eredménye, jutalma, de Isten ingyenes, minden érdemünk nélküli kegyelemajándéka. Vagyis semmi más dolgunk nincs, mint egyre mélyebben megélni a Vele való szövetséget, beléhelyezve földi létünk minden súlypontját: gondolatainkat, érzelmeinket, szándékainkat.

Amint a szőlőtő által felszívott tápanyagból, a vízből, a napfényből zamatos ízű szőlőfürt lesz, vagy amint a férfi és nő szerelméből új ember születik a világra, úgy terem gyümölcsöt a krisztusi életben részesülő keresztény is: nem a saját erejéből és érdeméből, hanem a túlcsorduló isteni életnek köszönhetően.

Miközben tehát becsületesen élve és dolgozva – példát véve Szent Józsefről, aki kemény munkával tartotta el a Szent Családot –, úgy kell nekünk is elszakadni napjaink teljesítmény-centrikus és profitorientált szemléletmódjától. Tudatosan és szándékosan olyan értékrendet kell/kellene kialakítanunk, amelyben maga az élet, a létezés az érték.

Így válhat mindennapi munkánk a Teremtőnk és embertársainknak tett szolgálattá, s ezen keresztül a legemelkedettebb keresztény szemlélődés és misztika részévé.

Adja Isten megértenünk, hogy nem a törvények aprólékos betartása az elsődleges, kiinduló pont, hanem a Krisztusban való élet. Vagyis, hogy életmagatartásunk soha ne szakadjon el Tőle, az isteni Szőlőtőtől.

Akár imádkozunk, böjtölünk, dolgozunk, vagy pihenünk, szívünkkel mindig Nála legyünk, aki ingyenesen és minden érdemünk nélkül szeret bennünket, és az eucharisztikus színek vételében várja viszontszeretetünk hiteles bizonyítékát.

Fotó: pixabay

hirdetes
hirdetes
hirdetes
hirdetes